CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN TẠI HỌC VIỆN ARCLINE ACADEMY

1. Điều kiện áp dụng

Chính sách hoàn trả và hoàn tiền Khoá học ArcLine Academy được xác định để đảm bảo quyền lợi của học viên theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

 • Khoá học ArcLine Academy cam kết cung cấp kiến thức và nội dung học tập đáp ứng chất lượng và mục tiêu đào tạo đã được nêu trong thông tin Khoá học.
 • Học viên đã đóng đầy đủ Học phí và đầy đủ hồ sơ thủ tục nhập học + biên lai thanh toán (Ngân hàng hoặc Tiền mặt tại ArcLine)
 • Học viên đã tuân thủ đầy đủ chương trình và hướng dẫn trực tiếp bởi Giảng viên tại ArcLine
 • Học viên có quyền gửi yêu cầu hoàn trả và/hoặc hoàn tiền nếu xảy ra các tình huống không phù hợp với nội dung Khoá học.
 • Học viên áp dụng mức Học phí chính thức, không áp dụng với chương trình ưu đãi hoặc khuyến mãi.

2. Điều kiện yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền

Học viên có thể yêu cầu hoàn trả và/hoặc hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 • Học viên đã thanh toán nhưng không nhận được truy cập vào nội dung Khoá học.
 • Nội dung Khoá học không đúng với Chương trình Arcline
 • Nội dung Khoá học không đáp ứng chất lượng và mục tiêu đã được cam kết trong thông tin Khoá học.

3. Thời hạn yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền

Học viên có thể gửi yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày học viên có quyền truy cập vào nội dung Khoá học.

4. Quy trình yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền

Học viên cần thực hiện các bước sau để yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền:

 • Gửi email yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền tới địa chỉ hocvienarclineacademy@gmail.com, bao gồm thông tin liên hệ, số hóa đơn và mô tả chi tiết lý do yêu cầu.
 • ArcLine Academy sẽ xem xét yêu cầu và thông báo quyết định cho học viên trong vòng 5 ngày làm việc.
 • Trong trường hợp yêu cầu được chấp nhận, học viên sẽ nhận được hoàn trả tiền theo phương thức thanh toán ban đầu trong vòng 10 ngày làm việc.

5. Tình trạng của nội dung trả lại

Để đảm bảo việc xử lý yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền suôn sẻ, học viên cần thực hiện các bước sau:

 • Gửi nội dung Khoá học và các tài liệu liên quan trở lại cho ArcLine Academy theo hướng dẫn cụ thể.
 • Biên lai, thông tin hoá đơn và các hồ sơ thủ tục khác liên quan phải được gửi về trong tình trạng nguyên vẹn và không bị sửa đổi.
 • Học viên cần cung cấp bằng chứng (như hình ảnh hoặc video) về việc nội dung Khoá học đã được gửi trở lại.

6. Liên hệ và giải quyết tranh chấp

ArcLine Academy khuyến khích học viên và Giảng viên liên hệ để thương lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập. Các thông tin liên hệ cụ thể sẽ được cung cấp trong nội dung Khoá học.

7. Quyền lợi của ArcLine Academy

Khi nhận được yêu cầu hoàn trả/hoàn tiền từ phía học viên, ArcLine Academy sẽ xem xét và quyết định dựa trên các điều kiện và yêu cầu đã nêu trong Chính sách hoàn trả và hoàn tiền. ArcLine Academy có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc hoàn trả/hoàn tiền.

8. Tranh chấp và giải quyết

Trong trường hợp học viên và ArcLine Academy không đồng thuận về việc giải quyết, cả hai bên có quyền đệ đơn lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. ArcLine Academy cam kết hợp tác trong quá trình giải quyết tranh chấp này theo quy định của pháp luật.

9. Hiệu lực và cập nhật

Chính sách hoàn trả và hoàn tiền Khoá học ArcLine Academy có hiệu lực từ ngày 15/08/2023. Phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được cung cấp trên trang web của ArcLine Academy để học viên tham khảo.